2018年11月

2

金曜日の投稿

Prem プレム
投稿者:Prem プレム
(コーダー)

2018年11月02日

モノサスタイランドの光、トン
The light of Monosus Thailand,Tong
ポンタナー・デンプラサート Pongtana Denprasert

メンバー紹介

Prem プレム
投稿者:Prem プレム(コーダー)

「理解に苦しみ、解決の方法も分からないような難しい問題に直面した時、苛立ちや不安を感じます。出口を探そうとしても、迷子になったような気持ちになり、自分がどこにいるか、何から始めれば良いのかさえ分からない。」自分の中でそんな気持ちがよく湧き上がります。何が問題で、それがいつ起こるのか、どんなものかも分からない時、人は不安になります。

“ผมรู้สึกเครียด เเละเป็นกังวล เพราะปัญหาที่เจออยู่มันก็ดูยากเกินว่าที่ผมจะเข้าใจหรือหาวิธีแก้ไขได้ ผมพยายามหาทางออกแต่ก็เหมือนคนหลงทางที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองอยู่ตรงไหน และไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน” ความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับตัวผมเอง และผมรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงานเพราะไม่รู้ว่าปัญหาจะเป็นอะไร ปัญหาจะมีเกิดขึ้นอีกเมื่อไร แบบไหนหรืออย่างไร

どうも初めまして。モノサスタイランドのコーダー、Premと申します。冒頭の文章を読んでいただいただけで、この文を読んで下さるあなたと少し分かり合えたのでは、と願います。今回の記事は、コーダーのリーダー、トンを紹介するものですが、まずはトンを紹介するうえで重要になる、私が大切にしている言葉、そして考えをお伝えしたいと思います。皆さんの中にも、最初の段落で述べたようなことを感じたことがある人もいるかと思います。冒頭で述べたことを、ここからは「暗闇」と呼んでいきます。

สวัสดีครับ ผมเปรม โค้ดเดอร์ของโมโนสัสไทยแลนด์ บทความในครั้งนี้ ผมจะเน้นถึงการแนะนำหัวหน้าโค้ดเดอร์พี่ต้อง ซึ่งผมอยากจะบอกเล่าถึงคำพูดและความคิดที่ผมระลึกอยู่เสมอให้ฟังกันครับ ผมหวังว่าย่อหน้าแรกที่คุณเพิ่งได้อ่านไปจะทำให้เราได้รู้จักกันเล็กน้อย “ยินดีที่รู้จักครับ” ถ้าคุณอ่านมาถึงจุดนี้ ผมเชื่อว่าคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับผม หรือมีประสบการณ์ในช่วงชีวิตอย่างใดอย่างนึงที่คล้ายกับย่อหน้าแรกที่ผมเพิ่งกล่าวไป และผมขอเรียกสิ่งที่อยู่ในย่อหน้าแรกว่า “ความมืด”

暗闇の中で輝く光

暗闇の中にいるのは、もちろん楽しいことではありません、暗い洞窟に迷い、いつ暗闇から出られるか分からない、それは恐ろしいことです。もしあなたが今暗闇にいるなら、僕にとってあなたがいる場所に「光」があり、その光が輝いていると願っています。光がどれほど小さくても、マッチ棒の光でさえも、暗闇の中で光は周りを輝かせ、暗闇が光を隠すことはできません。私はクリスチャンなのですが、「そのいのちは暗闇の中でさんぜんと輝いていて、どんな暗闇もこの光を消すことはできません。(ヨハネの福音書1:5)」
という言葉があります。ここまで読んだら、光の大切さが分かったかと思います。暗闇の中にある光は特に。

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด

การอยู่ในความมืดนั้น แน่นอนมันไม่สนุกและมันน่ากลัวหากคุณต้องติดอยู่ในถ้ำที่มืดมิด โดยไม่รู้ว่านานเท่าใดจะได้ออกจากความมืดมิด และถ้าคุณกำลังเผชิญความมืดอยู่ ณ ขณะนี้ ผมหวังว่าสถานที่แห่งนั้นที่คุณอยู่จะมี “แสงสว่าง” และแสงนั้นก็กำลังส่องเข้ามาหาคุณ และไม่ว่าแสงนั้นจะเล็กมากเท่าใด หรือแม้กระทั่งไม้ขีดไฟ เมื่อแสงนั้นเข้าไปอยู่ในความมืด มันจะส่องสว่างไปรอบ ๆ ความมืดนั้น และความมืดไม่อาจปิดคลุมแสงนั้นได้ เหมือนอย่างที่มีเขียนไว้ว่า “ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้” (ยอห์น ๑:๕) ถ้าคุณอ่านมาถึงจุดนี้คงจะพอเข้าใจถึงความสำคัญของแสงสว่าง โดยเฉพาะแสงสว่างในความมืด

その光はどのようにあなたの人生に影響を与えるでしょう?

光は、人生において重要な要素であり、そして多くの生き物にも影響を与えています。
あるいは、ほとんどの生き物は光に依存しているとも言われています。
さらに、科学者にとって、光は長年にわたって最も驚くべきものの一つです。
有名な科学者達も、光に魅了されてきました。光は、私たちの目に見えるただ一つのものです。目を閉じるとそれは真実だとすぐ分かります。色があるため世界が綺麗に見える。しかし、暗闇の中では色が見えません。世界のすべての色が存在しているのは、光があるからです。あなたの周りを見回してみると、あなたの携帯電話、パソコンなど、全ては光を適用しているものです。私は世界に光があることに、神様に大いに感謝しています。あなたがこの記事を読むことができ、お互いをよく知れるようになるのも、光のおかげです。
とにかく、光は想像ができないほど大切なものです。
もし光の重要性に興味があり、どのようにあなたの人生に影響を与えるかを詳しく知りたい方は、下記のリンクで調べることができます。(参考:人生への光の重要性

แสงสว่างมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอย่างไร

แสง เป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิต และมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชิวิตอย่างมาก หรืออาจจะพูดได้ว่าเกือบทุกสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับแสง และแสงเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจเป็นเวลานาน แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็หลงใหลในแสงมาก แสงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามองเห็นได้ เพียงเราหลับตา เราจะรับรู้ได้ทันทีว่านั้นคือความจริง โลกทั้งโลกดูสวยงามเนื่องจากสีสัน แต่ในความมืดเราจะไม่เห็นสี เนื่องจากสีทั้งหมดในโลกนี้เป็นไปได้เพียงเพราะแสง และหากคุณอาจจะมองไปรอบ ๆ ตัวคุณโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งหมดเป็นการประยุกต์ใช้แสง ผมรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่โลกของเรามีแสง และมันสามารถทำให้คุณสามารถอ่านบทความนี้ได้ และเราได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นผ่านบทความนี้
อย่างไรก็แล้วแต่ แสงสำคัญมากเกินกว่าที่เราอาจจะเข้าใจหรือจินตนาการได้ทั้งหมด หากคุณเพลิดเพลินและอยากค้นหาความจริงที่ละเอียดและมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของแสงและอิทธิพลของมันที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร คุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทั่วโลกหรือจากลิ้งนี้ก็ได้ ความสำคัญของแสงต่อชีวิต

さらに、光は不安感や、窮乏、悪い事などの暗闇を克服するシンボルとして使われています。暗闇は、心理的な恐怖を人々に与え、ネガティブなエネルギーを起こします。なので、心理的にも自分自身の周りにも、十分な光を持っておくことが重要です。
上記のように説明したのはただ光のことを紹介したいのではなく、あなたに「光となる人」と「光の重要性」を分かっていただくためです。

นอกจากนี้ แสงยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความชนะเหนือความมืดในลักษณะที่ทำให้มีความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณที่เอาชนะความตึงเครียดและปัญหาบางอย่าง แสงเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะความมืด ชนะความกังวล ความยากจนและความชั่วร้ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ความมืดลากคนไปสู่ความกลัวทางจิตวิทยาและสร้างพลังงานเชิงลบ สิ่งสำคัญคือต้องเก็บแสงสว่างไว้รอบๆตัวเราอย่างเพียงพอและร่วมถึงในตัวเราด้วย
ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ไม่ใช่เพราะผมกำลังนำเสนอเกียวกับแสงเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อที่คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของแสงและความสำคัญของบุคคลผู้ที่เป็นดังแสงสว่าง

モノサスタイランドの光

今回紹介するのは、ポンタナー・デンプラサート。みんなは親しみと尊敬を込めて「ピートン」と呼んでいます。(※「ピー」はタイ語で年上の人を呼ぶときの敬称。「トンさん」の意味。)先述した通り、職場において彼は僕たちの光です。どうして彼が光のような人であるか、僕がなぜそう信じているか、その理由を説明する前に、まず彼の事を紹介させていただきます。その後、あなたは確実に、彼と親しくなりたいと思うことでしょう。
さて、「トンさん」はどんな人でしょう??

บุคคลผู้เป็นดังแสงสว่าง

พงศ์ธนา เด่นประเสริฐ หรือที่หลายๆคนที่นี่เรียกกันโดยความเป็นกันเองและด้วยความเคารพคือ “พี่ต้อง” เขาเป็นแสงสว่างนั้นที่ผมกล่าวถึง เขาเป็นแสงสว่างให้ผมในที่ทำงาน ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าอะไรที่ทำให้ผมเชื่อว่าเขาเป็นแสง เขาเป็นได้อย่างไร และทำไมผมจึงเชื่ออย่างนั้น ก่อนอื่นผมขอแนะนำว่า เขาเป็นใคร คร่าวๆ ให้คุณได้รู้จักก่อน และผมเชื่อว่าคุณจะอยากเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแน่นอน และถ้าจะให้บอกว่า ใครคือพี่ต้อง

トンさんは、モノサスタイランドのコーディングチームのリーダーです。
よき先輩であり、コーダーさん達皆に親しまれています。彼は結婚しており、リンさんという奥さんがいます。彼の性格については、LINEのキャラクターであるBrown(ブラウン)を想像してみるとイメージが湧きやすいかと思います。静かで、落ち着いていて、そして恥ずかしがり屋です。しかし、Brownはクマであることを忘れないでください。怒っている時や、機嫌がよくない時などは恐ろしく、威厳があります。しかし、面倒見がよく、礼儀正しいキャラクターでもあります。

พี่ต้อง คือหัวหน้าโค้ดเดอร์ของโมโนสัสไทยแลนด์ เป็นพี่ใหญ่และเป็นที่ชื่นชอบของโค้ดเดอร์หลายๆคนที่นี่ เขาคือสามีของพี่หลิน และเป็นน้องของพี่ต้น นั้นคือสิ่งที่ผมทราบโดยประวัติ แต่ถ้าจะอธิบายบุคคลิกของเขา ผมอยากให้ทุกคนนึกถึง Brown สมาชิกของครอบครัว LINE -- เงียบ ใจเย็น และค่อนข้างขี้อาย แต่อย่าลืมว่ามันเป็นหมี มันก็ดูน่าเกรงขามในเวลาที่มันอารมณ์เสียหรือมีอะไรมากวนใจมัน อย่างไรก็ตาม มันก็ยังคงเอาใจใส่และสุภาพ และนั้นคือบุคคลิกของพี่ต้องที่ผมอยากจะนำเสนอ

Brownは、トンさんの好きなキャラクターです。 
これは彼の周りの荷物を見たら、すぐ分かります。洋服、マグカップ、帽子、腕時計、財布、パソコンのスクリーンセーバー、携帯電話などどこを見回してもBrown がいます。それ以外にも、ベッドのシート、ピローケース、お弁当ボックス、スピーカー、80以上の Line ステッカーなどのグッズを持っています。

Brown เป็นบุคคลิกโปรดของพี่ต้องด้วย นี่ไม่ใช่ความลับและไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้หรือพิจสูจน์ว่านั้นเป็นเรื่องจริง เพราะไม่ว่าจะเป็น เสื้อที่ใส่มาทำงาน แก้วน้ำ หมวก นาฬิกา กระเป๋าสตางค์ พื้นหลังของหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ล้วนแต่มี Brown ครอบครัวและเพื่อนๆของ Brown และหากคุณคิดว่าเขามีมากกว่านั้น คุณคิดไม่ผิดครับ เขามีมากกว่านั้นจริงๆ คุณคิดถูกต้องแล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็น ผ้าปูที่นอน ปอกหมอน กล่องข้าว ลำโพง สติกเกอร์อีกกว่า 80 ชุด และอีกหลายๆอย่างล้วนเต็มไปด้วยครอบครัวของ Brown หมีน้อยผู้น่ารัก

なぜ Brownにそんなに愛着があるのか、トンさんに話を聞いてみました。

Prem 
ちょっと聞きたいことがありますが。なぜ、Brownが好きなんですか?

P’Tong 
よく分からないなぁ~可愛いからだと思います。

Prem 
Brownが好きになったきっかけは何ですか?

P’Tong 
特にないです。多分、携帯電話で Lineスタンプを使っていたのがきっかけです。 

Prem 
トンさんとリンさんの関係はLINEのBrownとCony(LINEのうさぎのキャラクター)みたいなものですか?

P’Tong 
ん〜…そこまでではないですが、でも、いつもBrownとConyのことを見ると妻の事、妻と共に過ごした時間のことを思い出します。

ほら、僕が言ったとおり、彼と友達になりたくなったでしょう?。可愛いですね。

นี่คือบทสนทนาสั้นๆระหว่างผมกับพี่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนี้

เปรม 
พี่ต้องๆ ผมขอถามอะไรหน่อยครับ ทำไมพี่ถึงชอบ Brown หรอ ?

พี่ต้อง 
ไม่รู้เหมือนกันครับ พี่ว่ามันน่ารักดี

เปรม 
พี่มีประวัติความเป็นมาในการชอบ Brown ไหมครับ ?

พี่ต้อง 
ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะ คิดว่าเริ่มจากการใช้สติกเกอร์ในการพูดคุยทั่วไปในโทรศัพท์มือถือ

เปรม 
พี่คิดว่า Brown และ Cony เป็นตัวแทนของพี่และพี่หลินไหมครับ?

พี่ต้อง 
อืม..ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ แต่ทุกครั้งที่เห็น Brown และ Cony ก็ทำให้พี่ระลึกถึงภรรยาเหมือนกันและทำให้ระลึกถึงเวลาที่เราใช้ร่วมกัน

นั้นแหล่ะครับคือพี่ต้อง ที่ผมบอกว่าถ้าคุณรู้จักเขา คุณจะอยากเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแน่นอน ก็พี่เขาน่ารักดี :)

トンさんの光はどういうものなのか?

同僚として話をすると、トンさんは Web の制作が得意で、責任感があり、自分の仕事に熱心です。これは、約3年間私が一緒に働いていた中で、トンさんについて感じたことです。しかし、ただ単に彼が仕事が上手で、可愛い人格だということだけが、彼が光のような人物だという理由ではありません。

彼は約4年間、モノサスタイランドで働いてる間、ずっと周りのスタッフを支えてきました。それが彼を光と例える理由です。僕が仕事で問題があった時、誰かに手伝って貰いたい時に、いつもトンさんが支えてくれました。Google検索で答えが探せないから、トンさんに助けをお願いするということではありませんが、困ったときはいつも、最初に「トンさん」が頭の中に出てきます。彼は光のような人であり、光は場所を選んで輝くものではなく、光はあらゆる暗闇の中で輝きます。

แสงที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ในบทบาทของโค้ดเดอร์ พี่ต้องเป็นผู้มีความเชียวชาญในการทำเว็บไซต์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานของตัวเอง ผมกำลังพูดในฐานะของเพื่อนร่วมงาน ที่เคยทำงานร่วมกันมาในระยะการทำงานของผมเป็นเวลาประมาณ 3 ปี นั้นคือสิ่งที่ผมได้สัมผัสและเรียนรู้จากพี่ต้อง หรือจะพูดได้ว่า เขาคือคนเก่งคนนึง แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมกำลังกล่าวว่าเขาเป็นดังแสงในที่ทำงานเพียงเพราะว่าเขาเก่ง หรือมีบุคคลิกที่น่ารัก
แต่หากเป็นเพราะความช่วยเหลือที่เขาหยิบยื่นให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานของเขาที่โมโนสัสไทยแลนด์ประมาณ 4 ปี ในทุกๆครั้งที่ผมเจอปัญหาเกียวกับงานและต้องการความช่วยเหลือจากที่ใดที่หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง คำว่า “พี่ต้อง” ไม่ใช่คำรองจาก“Google ” ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่สามารถหาคำตอบจากมันได้แล้วต้องหันมาขอความคิดเห็นจากพี่ต้อง หากแต่ “พี่ต้อง” เป็นคำแรกเสมอที่ดังกึกก้องอยู่ในสมองของผม คำนั้นไม่ได้วิ่งเข้าในหัวของผมอย่างอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วของแสง แต่เพราะคำนั้นอยู่ที่นั้นเสมอพร้อมที่ถูกร้องเรียกหาในทุกขณะของเวลาการทำงาน “พี่ต้อง” เป็นคำที่ผมรู้สึกไว้วางใจในการขอรับความช่วยเหลือ ผมไม่ได้กำลังบอกว่าผมไม่รู้สึกขอบพระคุณถึงการช่วยเหลือจาก Google หากแต่ความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกทราบซึ้งกับความช่วยเหลือจากพี่น้องทั่วโลกตางหากโดยมี Google และหลากหลายเว็บไซต์ทั่วโลกเป็นทางผ่าน และแน่นอนผมไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดจากทุกคนในทุกกรณี โดยเฉพาะความช่วยเหลือจากพี่ต้อง แต่หากเป็นเพราะเขาเป็นดังแสงสว่าง และแสงก็ไม่ได้เลือกสถานที่ที่จะส่องสว่าง แต่แสงพร้อมที่ส่องสว่างในทุกๆ ความมืด

トンさんは、他の人のサポートにも全力を尽くします。それがコーダー皆の力を後押しさせているのは確かです。彼は良いリーダーであり、謙虚で優しく、周りの人が前進するためのモチベーションを保ってくれる存在でもあります。トンさんの内面から湧き出る光は、周りを照らし、輝いて決して消えることはありません。社内の皆にとっても、彼は暗闇を克服するための、重要なエネルギー源です。新しい事を楽しく学びながら、どんなことも解決へ導く光は、世界中どこを探しても見つからない貴重なものです。

พี่ต้องเลือกที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เขาผลักดันผู้อื่นให้ก้าวหน้า เขามีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ถ่อมตัวสุภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานด้านการเสียสละ เป็นแรงกำลังของคนรอบข้างและแรงจูงใจให้ก้าวต่อไปข้างหน้า และนั้นไม่ใช่แสงสว่างธรรมดาทั่วไปที่สามารถหมดไป แต่หากเป็นแหล่งกำเนิดของแสงที่ออกมาจากภายใน พร้อมที่จะส่องสว่างให้กับคนรอบๆข้างและมันจะไม่มีวันหมด เพราะมันเป็นแสงที่แท้จริง แสงที่ชนะความมืด เป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญและล่อเลี้ยงชีวิตในที่ทำงานได้ ชีวิตที่สามารถทำงานได้อย่างเพลิดเพลินและสนุกกับงาน และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ และค้นพบทุกทางออก และแสงแบบนั้นสามารถให้ชีวิตได้ และนั้นคือสิ่งล้ำค่าที่โลกทั้งโลกก็ไม่อาจซื้อได้

トンさんのように、光を当てあっていこう

誰もが暗闇を照らす光のような存在になりたいと願うかと思います。どうやったらそのような光になれるのか。なぜ光となる必要があるのか。それは質問するべきものではありません。
そして必ずしも答えが必要なものでもありません。なぜなら、あなたはすでに光なのですから。皆さんも既に自分の中に光を持っています。それはあなたがこの星で生まれて来た時から、あなたの心の中にあるはずです。重要なのは、「私たちはどうやってその光を輝かせて行けるか」です。

トンさんはモノサスタイランドを照らし、導き、家庭の中でも輝く光です。真の光は、どこにいても輝き、消えることはありません。そして、その光は隠すこともできません。あなたもその光を隠してはいけません。

「あかりをつけて、それを枡の下におく者はいない。むしろ燭台の上において、家の中のすべてのものを照らすのである。(マタイの福音書5:15)」

私たちは、仕事の時間のほとんどを共に過ごしています。お互いに光を当てあっていきましょう。

มาช่วยกันส่องแสงสว่างให้เหมือนกับพี่ต้องกันเถอะครับ

ผมเชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาลึกๆอย่างแรงกล้าอยู่ในใจของคุณทุกๆคน ที่จะเป็นดังแสงสว่างส่องไปท่ามกลางความมืดมน แล้วเราจะเป็นแสงนั้นได้อย่างไร? หรือทำไมเราต้องเป็นดังแสงสว่าง? นั่นไม่ควรเป็นคำถาม หรือนั้นไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบว่าทำไมเราต้องเป็น เพราะว่าคุณทุกคนเป็นอยู่แล้ว คุณทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณอยู่แล้ว แรงปราถนามันถูกบรรจุไว้ในหัวใจคุณเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คุณถือกำเนิดมาบนโลกนี้ จึงไม่จำเป็นที่ต้องตอบคำถามนั้นเลยว่าทำไมต้องเป็น แต่อาจเป็นประโยคที่คอยช่วยย้ำเตือนว่าคุณเองเป็นดังแสงสว่าง และสิ่งที่ควรจะเป็นคำถามสำหรับเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเอง คือ เราส่องสว่างอย่างไร ?

พี่ต้องเป็นอีกหนึ่งบุุคคลที่เป็นดังแสงสว่าง และผมเชื่อว่าคุณทุกคนก็เป็นแสงในที่ทำงานที่พร้อมส่องสว่างให้กับเพื่อนร่วมงาน, ผมเชื่อว่าคุณทุกคนเป็นดังแสงที่บ้านของตัวคุณเองด้วย แสงที่แท้จริงที่พร้อมจะส่องสว่างให้กับทุกๆคนในครอบครัว หรือทุก ๆ ที่ที่คุณไป หรือทุกๆ ที่ที่มีคุณอยู่ และคุณจะส่องสว่างได้อย่างไม่มีวันหมดแสง และแสงสว่างจะซ่อนไว้ไม่ได้ เหมือนกับเมื่อจุดตะเกียง ก็ไม่มีใครเอาไปไว้ใต้ถัง แต่จะเอาไปตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อจะได้ส่องสว่างให้กับทุกคนที่อยู่ในบ้าน (มัทธิว ๕:๑๕)

เราใช้เวลาเกือบทั้งหมดระหว่างวันอยู่ด้วยกันในที่ทำงาน, เรามาส่องสว่างให้กันและกันนะครับ :)

この投稿を書いた人

Prem プレム

Prem プレム(Taiphob Cinanant)コーダー

ปรมเติบโตจากครอบครัวชาวนา เวลาที่ใช้ตามลำพังคนเดียว อ่านหนังสือ ฟังเพลง เวลาที่ใช้กับเพื่อนๆ เล่นเกมส์ เล่นกีต้าร์ 農家の家庭で育ちました。趣味は読書と音楽鑑賞。友人と一緒にいる時は、ゲームや、ギターを弾いたりして楽しみます。

Prem プレムが書いた他の記事を見る